Head õpilased ja lapsevanemad!

 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli 2019/2020 õppeaasta avaaktus toimub 02.09.2019 kl 9.00-9.45.

Aktusele järgneb lastevanemate infotund. Täpsema info saamiseks palun pöörduge klassijuhataja poole.

 

Heade soovidega,

Meie koolipere