Head lapsevanemad!

 

Hetkeseisuga lasteaed jätkab tegevust, kõik otsused sulgemise kohta tehakse koostöös kooli pidajaga juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Palume Teid teavitada oma otsusest rühmaõpetajat.

Lisainfot saab info@laagnakool.ee või 56692987.

Alates 16.03 jäävad kooliõpilased distantsõppele. Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Lisainfot saab info@laagnakool.ee või 56692987.

 

Lugupidamisega

Natalia Kond
direktor