Tellitud uuringud ja analüüsid

Basseinivee analüüsid:

MAI 2019 (K)
APRILL 2019 (K)
VEEBRUAR 2019 (K)
JAANUAR 2019 (K)
DETSEMBER 2018 (K)
november 2018 (K)
oktoober 2018 (K)
MAI 2019 (M)
APRILL 2019 (M)
VEEBRUAR 2019 (M)
JAANUAR 2019 (M)
DETSEMBER 2018 (M)
november 2018 (M)
oktoober 2018 (M)
September 2019 (K)
September 2019 (M)

Uhtmed:

aprill 2016

Tuleohutus:

Tuleohutuskontrolli akt 2014
Tuleohutuskontrolli akt 2015
Tuleohutuskontrolli akt 2016
Tulekahjuõppuse kokkuvõte