Stivert Parvei – õpilasesinduse president
Airika-Liis Kaart – protokollija
Agaate Konksi – õpilasesinduse esindaja
hoolekogusMark Martõntšuk  – liige
Antonijs Nesons – liige
Sten Palomäki – liige