Vastavalt direktori käskkirjale 11.01.2023 nr 1-1/22 on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis kollektiivpuhkus 1.07. – 31.07.2023.a.