Vastavalt direktori käskkirjale 19.01.2022 nr 1-1/7 on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis kollektiivpuhkus 1.07. – 31.01.2022.a.