KiVa ehk kiusamisvaba kool

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis rakendatakse alates 2020/21 õppeaastast KiVa Programmi.
KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programmi eesmärgiks on ennetada kiusujuhtumeid ja tekkinud juhtumite tõhus lahendamine.

Meie koolile tähendab liitumine seda:

  • klassides hakkavad toimuma KiVa-tunnid. Tundides arutletakse teistega arvestamise, kiusamise ja grupis käitumise üle ning tehakse erinevaid harjutusi ja rühmatöid;
  • igapäevaselt  kannavad korrapidaja-õpetajad silmatorkavaid KiVa logoga veste;
  • meie kooli KiVa-tiim hakkab kiusamisjuhtumite puhul neid vastava metoodika alusel lahendama.

KiVa-tiimi liikmed ja nende kontaktid 2020/2021 õa:

Natalia Kond (natalia.kond@laagnakool.ee)

Merilin Riisoja (merilin.riisoja@laagnakool.ee)

Tiina Larionova (tiina.larionova@laagnakool.ee)

Anett Kroon (anett.kroon@laagnakool.ee)