Olulised kuupäevad 2021/22 õppeaastal

Aktused
Koolivaheajad
E-testide katsetamine
Õpilaste arenguvestlused
Õppeperioodid
Põhikooli riiklikud lõpueksamid
Õppenõukogu
Lapsevanemate koosolekud