Asendusteenistus

Kaitseressursside Ametiga sõlmitud lepingu alusel töötab asendusteenistuja meie koolis 12 kuud.

Alates 06.01.2014 töötab meie koolis üks asendusteenistuja.