Vabatahtlikud

Programm Euroopa Noored

Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Rahastatakse noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte. Programm on alguse saanud 1988. aastal toonaste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt sooviga rahastada noorte rahvusvahelist koostööd väljaspool formaalset haridussüsteemi. Aastatega on programmi sisu ja vorm mitmeti edasi arenenud. Infot programmi kohta leiad siit: http://euroopa.noored.ee

Programmi eesmärkideks on:

  • Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt.
  • Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus.
  • Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.
  • Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse.
  • Toetada koostööd noortevaldkonnas Euroopas.

Programmi igapäevast tegevust koordineerivad kõikides programmiriikides Euroopa Noored rahvuslikud bürood (Eestis: Euroopa Noored Eesti büroo) ja Euroopa Komisjon.

Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu on meie koolis 2014/2015 õa kaks vabatahtlikku Saksamaalt ja Prantsusmaalt, kes töötavad kooli poolel ja Siilikese rühmas. Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu on 2014/2015 õa üks vabatahtlik Armeeniast, kes töötab kooli poolel. http://euroopa.noored.ee/evs Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu on meie koolis 2015/2016 õa üks vabatahtlik Saksamaalt, kes töötab kooli poolel.

Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu on 2015/2016 õa üks vabatahtlik Saksamaalt ja üks Ukrainast, kes töötavad kooli poolel ja Siilikese rühmas. http://euroopa.noored.ee/evs 2016/2017 õa töötavad meie koolis Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu üks vabatahtlik Boliiviast, kes töötab kooli poolel. Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu on üks vabatahtlik Saksamaalt ja üks Austriast, kes töötavad kooli poolel ja Siilikese rühmas. http://euroopa.noored.ee/evs

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool ja EstYES on koostööd teinud juba 11 aastat. Tänu sellele on ka 2017/18. õa meie majas 2 vabatahtlikku. Daria Kharytska Ukrainast töötab Siilikese rühmas ja Antonia Gemke Saksamaalt tegeleb kooliõpilastega. Vabatahtlike tegevus rikastab ja mitmekesistab meie töid ja tegemisi, nendega suhtlemine avardab meie maailmapilti ja parandab keeleoskust. Meie tublid vabatahtlikud pakuvad lastele palju uusi teadmisi ja oskusi, koos tehakse ka käsitööd ja õpitakse muusikat. Oleme väga tänulikud vabatahtlikele nende abi eest. Omalt poolt anname neile võimaluse ennast arendada ja kogemusi saada, pakume tuge kodust kaugel hakkama saamisel, aitame tutvuda eesti kultuuri ja kommetega.