Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2023. Taotlusi saavad esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.

Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.  Sisse saab logida ID kaardiga (Smart-ID vms). Kui taotlus on esitatud eKoolis, saab vanem saab  vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana. NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist 2023.

eKooli kasutamise videod leiad siit: eesti keelesvene keeles ja inglise keeles

Kui vanem soovib koolikohustuslikust east nooremat last kooli panna, tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial, digitaalne kinnitus lisatakse taotluse juurde.

Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool rahvastikuregistri andmete alusel.

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel ja TAOTLUST EKOOLIS EI ESITADA. AVALDUS TULEB ESITADA OTSE KOOLILE 1-15.MÄRTSINI 2023.

KUI EI OLE KINDEL, KAS LAPS LÄHEB TAVA- VÕI ERIKOOLI, SIIS TULEB TAOTLUS EKOOLIS IKKAGI TEHA, MÄRKIDES KOMMENTAARIS, ET RAJALEIDJA OTSUS ON OLEMAS VÕI TULEMAS. SEDA SAAB HILJEM VAJADUSEL MUUTA.

KUI ON VALITUD TAVAKOOL, SIIS EI OLE OLULINE ERI- VÕI TAVAKLASS, EKOOLIS TULEB TAOTLUS IKKA TEHA. RAJALEIDJA OTSUSE PUHUL MÄRKIDA EKOOLIS KOMMENTAARIS, ET OTSUS ON OLEMAS VÕI TULEMAS.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti  teavitada Tallinna Haridusametit eKooli kaudu.

Infoks Ukraina lapsevanematele – Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu õppehoones avatakse kolm 1. klassi ukrainlastele.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

E 08.15-17.45;

T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

haridusamet@tallinnlv.ee