Õppeperioodid

I poolaasta 1.09 – 26.01

II poolaasta 29.01-12.06

Kokkuvõttev hindamine

1.-8. klass 26.01, 31.05

9.klassid 26.01, 24.05

Lõpueksamid

Eesti keel 31.05

Matemaatika 6.06

Valikeksam 12.06