Õppeperioodid

1.-8. klassid, lisaõpe ja toimetulekuõppel õppivad õpilased

I poolaasta 1.09.2022 – 20.01.2023

II poolaasta 21.01.2023 – 13.06.2023, kokkuvõttev hindamine 5.06.2023

9. klass

I poolaasta 1.09.2022 – 20.01.2023

II poolaasta 21.01.2023 – 15.06.2023, kokkuvõttev hindamine 26.05.2023

 

Lõpueksamid

Eesti keel – 2.06.2023

Matemaatika – 7.06.2023

Valikeksam – 12.06.2023

 

Loovtöö kaitsmine

8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine toimub 4.05.2023.