Õppeperioodid

I poolaasta 1. september – 26. jaanuar

II poolaasta 29. jaanuar – 12. juuni

Kokkuvõttev hindamine

1.-8. klass ja 9. klassi pikendatul õppel olevad õpilased 26.jaanuaril, 31. mail

9.klassid LÕK ja RÕK 26. jaanuaril, 24. mail

Lõpueksamid

Eesti keel (kirjalik) 31. mail

Matemaatika (kirjalik) 6. juunil

Inimeseõpetus (lihtsustatud õppe valikeksam, kirjalik) 12. juunil

Riikliku õppekava valikeksam:

  • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 12. juunil
  • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 12. juunil
  • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 12. juunil