Juhtkond

Andres Anton

direktor

Siiri Alamaa

õppejuht ja HEV koordinaator

Nelli Purge

lasteaia õppejuht

Kaire Ladoga

personalijuht

Meelis Merilai

haldusjuht

Kerli Vint

huvijuht, valikaine karjääriõpetus õpetaja

Imre Vijard

infojuht

Mall Vister

finantsjuht