Pikapäevarühm2018-09-14T02:51:29+00:00

Pikapäevarühm

Koolis töötab pikkpäev kell 12-17.30.

Peale tunde saavad õpilased teha kodutöid, mängida, puhata, viibida õues, käia huviringides ja tegeleda vabategevustega.

Õpilased on jaotatud 3 pikapäevarühma:

I rühma töö eest vastutab õpetaja Edgar Oganesjan, kelle rühmas on kokku 14 õpilast. I rühma ruumiks on põhiliselt II korruse pikapäevarühma ruum.

II rühma töö eest vastutab õpetaja Anett Kroon, kelle rühmas on 13 õpilast ja kes põhiliselt kasutavad I korruse rekreatsiooniruumi.

III rühma tööd korraldab Angela Mölder, kella rühmas on 7 õpilast. Rühma ruumiks on peamiselt arvutiklass.

Pikapäevarühma õpetajatel on abiks abiõpetajad, vabatahtlik ja asendusteenistujad.

Pikapäevarühma tööd koordineerib õpetaja Edgar Oganesjan.