Pikapäevarühm

Kool rakendab kogupäevakooli põhimõtteid, kus õppe- ja kasvatustöö on lõimitud tugiteenuste ja huvitegevusega.
Koolis töötab kaks pikapäevarühma: lihtsustatud ja riiklikul õppekaval õppivate õpilaste rühm ja toimetuleku õppel õppivate õpilaste rühm.

Pikapäevarühmad tegutsevad E-R kell 12.30-17.00. Pikapäevarühma tegevuse ja sihipärase toimimise eest vastutavad pikapäevarühma õpetajad, kes jälgivad kehtestatud päevakava, tagavad õpilastele kodutööde tegemise, puhkamise, mängimise ja õues viibimise võimalused, täidavad pikapäevarühma päevikuid Stuudiumis.

Lastel on võimalik süüa vanema poolt ette tellitud oodet kell 14.30-15.05.

Pikapäevarühma telefoninumber

Pikapäevarühm 1. korrus: 53 024 287
Pikapäevarühm 2. korrus: 53 024 287