Meie eesmärgid 2020/21 õppeaastal on:

  • seista õpilaste huvide eest;
  • seista kiusamie vastu;
  • aidata korraldada ühisüritusi;
  • osaleda mõnes välisprojekits;
  • aidata kaasa ratastooliraja kujundamisele.