Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

Meiliaadress hm@hm.ee

 

Tallinna Haridusamet

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn

Telefon 640 4590

Meiliaadress haridusamet@tallinnlv.ee

 

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn

Telefon 640 6000

Meiliaadress ti@ti.ee

Koduleht https://www.ti.ee

 

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn

Telefon 600 1524

Meiliaadress rescue@rescue.ee

Koduleht https://www.rescue.ee/

 

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, Tallinn 10134

Telefon 627 4135

Meiliaadress info@aki.ee

Koduleht https://www.aki.ee

 

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Telefon 794 3500

Meiliaadress kesk@terviseamet.ee

Koduleht https://www.terviseamet.ee/

 

Veterinaar- ja Toiduamet

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn

11415 Tallinn

Telefon 605 1710

Meiliaadress vet@vet.agri.ee

Koduleht  https://vet.agri.ee