Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

Meiliaadress hm@hm.ee

Tallinna Haridusamet

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn

Telefon 640 4590

Meiliaadress haridusamet@tallinnlv.ee

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn

Telefon 640 6000

Meiliaadress ti@ti.ee

Koduleht https://www.ti.ee

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn

Telefon 600 1524

Meiliaadress rescue@rescue.ee

Koduleht https://www.rescue.ee/

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134 Tallinn

Telefon 627 4135

Meiliaadress info@aki.ee

Koduleht https://www.aki.ee

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Telefon 794 3500

Meiliaadress kesk@terviseamet.ee

Koduleht https://www.terviseamet.ee/

Veterinaar- ja Toiduamet

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn

Telefon 605 1710

Meiliaadress vet@vet.agri.ee

Koduleht  https://vet.agri.ee

Keeleamet

Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn

Telefon 626 3346

Meiliaadress info@keeleamet.ee

Koduleht  https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10A, 10122 Tallinn

Telefon 667 2000

Meiliaadress info@ttja.ee

Koduleht https://www.ttja.ee/

Keskkonnaamet

Roheline 64, 80010 Pärnu

Telefon 662 5999

Meiliaadress info@keskkonnaamet.ee

Koduleht  https://keskkonnaamet.ee/