Hoolekogu koosseis

Endrik Randoja

Lapsevanem

Marika Vinni

Õpetaja koolis

Agaate Konksi

Õpilasesinduse liige

Marju Reinvart

Õpetaja lasteaias

Kaarin Budõlin

Lastevanemate esindaja lasteaias

Ilona Reiljan

aseesimees

Regina Truman

LOV esindaja