Hoolekogu koosseis

Ilona Reiljan

aseesimees

lasteaia erirühmade lastevanemate esindaja

Mirle Lembinen

lasteaia üldrühmade lastevanemate esindaja

Merilin Riisoja

lasteaia üldrühmade lastevanemate esindaja

Marta Luisa Link

õpilasesinduse esindaja

  • H klass

Marika Vinni

kooli õpetajate esindaja

Regina Truman

LOV esindaja