Hoolekogu koosseis

Endrik Randoja

esimees

kooli lastevanemate esindaja

Ilona Reiljan

aseesimees

lasteaia erirühmade lastevanemate esindaja

Märt Märkson

lasteaia üldrühmade lastevanemate esindaja

Agaate Konksi

õpilasesinduse esindaja

Marika Vinni

kooli õpetajate esindaja

Marju Reinvart

lasteaia õpetajate esindaja

Regina Truman

LOV esindaja