Tervisenõukogu aastaplaan 2020/2021. õa

Teema (tegevus) Eesmärk Ülesanded Tähtaeg Vastutajad Kaasatud
Liikmete kinnitamine ja juhi valimine. Aasta tööplaani koostamine/ kinnitamine. Aasta fookuspunktide määramine. Kinnitada tervisenõukogu liikmed, valida uus juht. Koostada ja kinnitada aastatööplaan. Arutada läbi aasta jooksul toimuvad üritused, tegevused.

Kaasata uusi inimesi tervisenõukogu töösse, määrata uus juht.

29.september Tervise-nõukogu Natalia Kond
Spordinädal Teadvustada liikumise tähtsust. Ühine hommikuvõimle-mine lastel/õpilastel.

Koolis toimuvad õuevahetundide ajal erinevad orjenteerumismängud.

Lasteaias spordinädal.

Üleeuroopaline koolispordipäev.

23.-25.

september

Erge LooritsNelli Purge Klassiõpetajad, rühmaõpetajad, personal.
Vaimse tervise nädal/päev Vaimse tervise teadvustamine. Õnne ja heaolu teema. Lasteaias 9.10 erinevad töötoad. Koolis kast, kuhu saab kirjutada/joonistada seda, mis teeb sind õnnelikuks. Kogutud materjalid ühisele stendile. Heaolutunnet tekitav sümboolne töö klassides (kokkuvõte stendile). 6-9.

oktoober

Minni Kaju

Nelli Purge

Klassiõpetajad, rühmaõpetajad, personal.
Leivanädal Muutub harjumuseks süüa leiba. Leiva küpsetamine. Uued teadmised leivast.

Ettelugemispäeva põimimine leiva nädalaga – temaatilise loo lugemine gruppides/arutelu.

19.-24. okt. lasteaia leiva küpsetamine.

26.-29. okt. Leivanädal

Nelli Purge,

Kristiina Leoke,

Maie Põiklik

Rühmaõpetajad

Klassiõpetajad

Päkapikuvõimlemine Muuta tööpäev aktiivsemaks, rõõmsamaks. Aktiivne liikumine tööpäeva keskel. 30.november Merle Treksler
Vastlapäev Tervisliku eluviisi propageerimine läbi sportlike tegevuste.

Eesti rahvakommete tutvustamine.

Sportlikud tegevused õues.

Vastlatoidud.

Vastlakombed.

16. veebruar Erge Loorits,

Nelli Purge,

Merle Treksler

rühmaõpetajad,

klassiõpetajad

Lauatennise -ja keegliturniir Tervislike eluviiside propageerimine. Lauatennise turniir kooliõpilastele ja õpetajatele. Lasteaias sulgpalli mängimine. II poolaasta Erge Loorits klassiõpetajad
Südamenädal/

piimapäev

 

Tervisliku ja aktiivse eluviisi propageerimine. Ürituste ajakava kinnitamine.Jüripäeva spordivõistlused.

Terviserada.

Esmaspäevased hommikuvõimlemised.

Kokkuvõte südamenädalast.

12.-16.

apr.

Nelli Purge,

Merle Treksler,

Erge Loorits,

Kristiina Leoke

Rühmaõpetajad, klassiõpetajad,

Žanna Verhovskaja

Kovisiooni grupid koolis ja lasteaias Personali  vaimse tervise ja professionaalse arengu toetamine. Luua kovisiooni grupp koolis ja jätkata lasteaia kovisiooniga. õppeaasta Minni Kaju

Nelli Purge

Krista Kalberg

Natalia Kond

Kogu personal.

Majja terviseraja loomine Kogu koolikollektiivi aktiivsuse suurendamine. Teha raja skeem, luua ülesanded raja erinevates punktides, raja mahamärkimine. õppeaasta Nelli Purge

Minni Kaju

Rühmaõpetajad, klassiõpetajad, muu personal
Heaolu Kogu koolipere heaolu ja vaimse tervise toetamine ja teadvustamine. Erinevad plakatid seintel ja vaimset heaolu toetavad jooksvad tegevused kogu õppeaasta vältel. õppeaasta Tervise-nõukogu Kogu koolipere