Päevakava ja tunniplaan

1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õpilase päevakava piires.

2. Õppetund kestab üldjuhul 40 minutit. Koolipäeva jooksul on üks pikem vahetund kestusega 50 min, mille jooksul on korraldatud koolilõuna ja tegevused õues (vastavalt päevakavale).

3. Vahetundide ajal viibivad õpilased oma klassi juures; õuevahetundide ajal koolimaja taga oleval õuealal.

4. Vahetundides peavad õues ja kooli ruumides korda kooli töötajad graafiku alusel.

5. Õppe- ja kasvatustöö on lõimitud huvitegevuse, tugiteenuste, õuesõppe ja õppekäikudega. 

6. Pärast tundide lõppu on õpilasel võimalus osaleda pikapäevarühma tegevustes ja huviringides.

7. Pikapäevarühmad alustavad tegevust iga päev pärast õppetundide lõppu ja kestavad kuni 17.00; kell 14.50 pakutakse oodet õpilastele, kelle vanem on selle tellinud.

8. Tööpäevadel on koolimaja avatud kell 8.00-17.00.