Avalduste vormid

Vastuvõtu taotlus lasteaeda
Kooli taotlus 1.klassi
Lasteaia kohatasusoodustus
Lasteaiast lahkumise avaldus