Meist

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kooliosa on mõeldud erivajadustega lastele ning lasteaiaosa nii tava- kui ka erivajadustega lastele. Meie õppekeeleks on eesti keel. Lisaks üldrühmadele lasteaias on loodud kaasaegsed ja head õpitingimused liikumis-, kõne- ja liitpuudega lastele nii koolis kui ka lasteaias. Koolis on 6 liitklassi ja lasteaias 3 üld- ning 5 erirühma. Õpetajaid aitavad Euroopa Noored Eesti Büroo kaudu Eestis töötavad vabatahtlikud ja asendusteenistuja. Tallinna

Lasteaed-Põhikooli filosoofia

VISIOON: mitmekülgne õppe- ja arenduskeskus igale lapsele
MISSIOON: luua optimaalsed tingimused rahuloleva, võimetekohaselt enesega toime tuleva lapse arendamiseks;
TUNNUSLAUSE: üheskoos iga päevaga paremaks
PÕHIVÄÄRTUSED: usaldusväärsus, hoolivus, võimalusterohkus ja avatus.

TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL OSALES KONKURSIL „UNISTUSTE TÖÖANDJA 2016” JA SAAVUTAS TUNNUSTUSE