Meist

Suure südamega väike kool

Kui Sa soovid oma lapsele mitmekülgseid õppe- ja arenguvõimalusi, hoolivat, avatud ja sooja keskkonda, võta meiega ühendust!

Lasteaias toetavad sinu last meie abivalmid inimesed üld- ja erirühmades.

Kui sinu koolilaps vajab erituge liikumise-,  kõne- või liitpuude tõttu,  saab ta seda õppides väikeses klassis  ning osaledes meelepärases huvitegevuses. Meie koolis saad sa valida põhikooli riikliku õppekava, lihtsustatud või toimetuleku õppekava vahel.

Lapse arendamisel on meile tähtsad terviklikkus, usaldusväärsus ja lugupidamine, koostöö, avatus ning hoolivus.

Tule ja saame üheskoos iga päevaga paremaks!

Tallinna Lasteaed-Põhikooli filosoofia

VISIOON: Meie visioon on olla väärtuspõhine kool, kus on tähtsal kohal lapse arengu terviklik ja mitmekülgne toetamine.
MISSIOON: luua optimaalsed tingimused rahuloleva, võimetekohaselt enesega toime tuleva lapse arendamiseks;
TUNNUSLAUSE: üheskoos iga päevaga paremaks
PÕHIVÄÄRTUSED: Lapse arengus me väärtustame terviklikkust, usaldusväärsust, lugupidamist, koostööd, avatust ning hoolivust.

TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL OSALES KONKURSIL „UNISTUSTE TÖÖANDJA 2016” JA SAAVUTAS TUNNUSTUSE

vaata lähemalt