Üldinfo

Õppekeel – eesti keel

Visioon: õppe- ning arenduskeskus erivajadustega lastele ja tavalastele – üheskoos iga päevaga paremaks.

Missioon: rahuloleva, rõõmsa, võimetekohaselt enesega toime tuleva lapse arenemiseks optimaalsete tingimuste loomine.

Põhiväärtused: võimalusterohkus, avatus, hoolivus, usaldusväärsus.