Tugiteenused

Meie majasiseselt on tegutsemas üks vahva hulk tugispetsialiste, kes südamega oma valdkonda arendavad ja õpilastele parimaid võimalike tingimusi teraapias arenemiseks loovad. Kohtumised lastega toimuvad individuaalselt ja gruppides. Tugispetsialistid teevad omavahel ka tõhusat koostööd, et teraapilised tegevused moodustaksid erinevate tervikute asemel ühe ja suure.

  • Muusikateraapia

õpetaja- Katrin Geraštšenko: katrin.gerastsenko@laagnakool.ee (kool)

Muusikateraapilised tegevused kajastuvad meie kooli tunniplaanis ja toimuvad individuaalselt või väiksema grupiga. Muusikateraapias kasutame erinevaid tehnikaid ja võtteid (muusika kuulamisel- ja aktiivsel pillimängul põhinevad võtted). Kasutatavateks tehnikateks on muusika kuulamine, improvisatsioon hääle ja erinevate pillidega, laulusõnade analüüs, muusika taasesitamine, laululoomine, relaksatsioon ning muusikast juhitud kujutlus. Muusikateraapia toimub terapeutilises keskkonnas, mida iseloomustavad turvalisus, võimalus loovuse avaldumiseks, struktuur ja potentsiaalseks muutuseks. Muusikateraapia aitab meie maja õpilastel arendada erinevaid funktsioone (tähelepanu, peenmotoorika, kehatunnetus, liikumisvõime, mälu, õppimisvõime, kõne, toimetulek, üldine areng.). Olulisel kohal on ka heaolu, eneseteostuse, enesehinnangu, eneseregulatsiooni jm. toetamine läbi muusikaliste tegevuste.

  • Loovteraapia

terapeut- Minni Kaju: minni.kaju@laagnakool.ee (kool)

Loovteraapilistes tegevustes puutuvad õpilased kokku koostöös klassiõpetajatega nii terve klassiga, kui ka individuaalselt. Loovteraapia eesmärk koolis on eelkõige läbi loova tegevuse ja kunstivahendite õpilaste vaimse tervise toetamine, sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste ning sensoorsete ja motoorsete oskuste arendamine. Teisalt õpilaste kooliga kohanemise, kaasatuse ja iseseisva toimetuleku toetamine. Loovteraapia võimaldab mitmekülgset eneseväljendust lähtuvalt iga lapse võimetest, vajadustest ja soovidest. ​

  • Tegevusteraapia

terapeut – Katrin Kaasik: katrin.kaasik@laagnakool.ee (kool)

  • Füsioteraapia 

terapeudid – Vladislava Oleinik: vladislava.oleinik@laagnakool.ee (kool), Margit Juudas: margit.juudas@laagnakool.ee (lasteaed)

  • Logopeedia

Logopeedid – Kadri Kivipõld: kadri.kivipold@laagnakool.ee (kool ja lasteaed), Kaire Kask: kaire.kask@laagnakool.ee (lasteaed), Signe Kibus: signe.kibus@laagnakool.ee (lasteaed)

Põhilisteks töö eesmärkideks on kõnearendus, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Logopeed annab tunde lähtuvalt koostatud tunniplaanist septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.

  • Eripedagoogika

Eripedagoog – Krista Kalberg: krista.kalberg@laagnakool.ee (lasteaed)

Eripedagoog võtab õpilasi vastavalt koostatud tunniplaanile alates septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni. Eripedagoog arendab õpilase psüühilisi protsesse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu), annab õpiabi põhiainetes ja arendab peenmotoorikat.

  • Ravivõimlemine ja ujumine

Juhendajad – Arved Paurman: arved.paurman@laagnakool.ee  (lasteaed), Larisa Dobertsova: larisa.dobertsova@laagnakool.ee (kool, lasteaed), Erge Loorits: erge.loorits@laagnakool.ee (kool)

Viivad kehalise kasvatuse tundide asemel või sellega paralleelselt läbi ravivõimlemise tunde individuaalselt või alarühmades nii ravivõimlemise kabinetis, võimlas, õues kui basseinis. Õpilastele koostatakse individuaalsed raviplaanid ja füüsilise arendamise kavad lähtuvalt liikumispuude diagnoosist. Basseinitunnid toimuvad tavaliselt oktoobrist aprilli lõpuni. Ravivõimlemise tunnid märgitakse koolis Stuudiumis kehalise kasvatuse tundide asemele.