Siilike

Rühmaliik

Kehapuudega laste rühm

Lahtiolekuaeg

07:45-17:30

Valverühm

Tõruke 7.30-7.45

Õpetajad

Kaire Kask
Grete Sirelpuu
Kadri Kivipõld (logopeed)
Margit Juudas (ravivõimlemise spetsialist)
Larisa Dobretsova (ravivõimlemise spetsialist basseinis)
Irina Ismailova, Yulia Kostyleva (abiõpetajad)

Päevakava

7.45 – 8.30            Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, laste mäng
8.30 – 9.00            Hommikusöök
9.00 – 12.15          Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.15 – 13.00        Lõunasöök
13.00 – 15.00        Puhkeaeg
15.00 – 15.30        Mängulised tegevused, individuaalsed/alarühma tegevused lastega
15.30 – 16.00        Õhtuoode
16.00 – 17.30        Laste mäng toas/õues, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.