Siilike

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Kehapuudega laste rühm

Lahtiolekuaeg

07:30-17:30

Valverühm

Tõruke,
17.30-19.00 kokkuleppel

Õpetajad

Triinu-Liis Kindel (õpetaja)
Airi Väljataga (õpetaja)

Kadri Kivipõld (logopeed)
Margit Juudas (füsioterapeut)
Larisa Dobretsova (liikumisõpetaja)

Kadri Kuuspalu (õpetaja abi)
Maria Alekhina (õpetaja abi)

Rühma telefon

nr 57493278

Päevakava

7.30- 17.30 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues,  
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused. 

Tugi-ja huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga. 

7.30– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.30 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

16.30 – 17.30  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega