Siilike

Rühmaliik

Kehapuudega laste rühm

Lahtiolekuaeg

07:45-17:30

Valverühm

Tõruke 7.30-7.45,
17.30-19.00 kokkuleppel

Õpetajad

Grete Sirelpuu
Kadri Kivipõld (logopeed)
Margit Juudas (ravivõim. instruktor)
Larisa Dobretsova (ravivõim. instruktor)
Yulia Kostyleva, Marine Kaya (abiõpetajad)

Rühma telefon

nr 57493278

Päevakava

7.45 – 8.30            Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, laste mäng
8.30 – 9.00            Hommikusöök
9.00 – 12.15          Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.15 – 13.00        Lõunasöök
13.00 – 15.00        Puhkeaeg
15.00 – 15.30        Mängulised tegevused, individuaalsed/alarühma tegevused lastega
15.30 – 16.00        Õhtuoode
16.00 – 17.30        Laste mäng toas/õues, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.