Siilike

Rühmaliik

Kehapuudega laste rühm

Lahtiolekuaeg

07:45-17:30

Valverühm

Tõruke 7.30-7.45; 17.30-18.00

Õpetajad

Kaire Kask
Kadri Kivipõld (logopeed)
Margit Juudas (ravivõimlemise spetsialist)
Larisa Dobretsova (ravivõimlemise spetsialist basseinis)
Irina Ismailova, Yulia Kostyleva (abiõpetajad)

Päevakava

7.45 – 8.30     Laste vastuvõtt, individuaalne töö lastega, laste mäng. Infovahetus lastevanematega.
8.30 – 9.00     Hommikusöök
9.00 – 12.00   Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.30 Mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Laste mäng toas/õues, individuaalne töö lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.