Õppetöö korraldus

Haridus- ja Teadusministri poolt välja antud 04.09.2006 õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks KOOLITUSLUBA nr 4290HTM

Laste/õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord
Kooli kodukord (kinnitatud 09.06.2015)
KOOLIVAHEAJAD