Õppetöö korraldus2018-08-23T16:38:34+00:00

Õppetöö korraldus

Haridus- ja Teadusministri poolt välja antud 04.09.2006 õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks KOOLITUSLUBA nr 4290HTM

Laste/õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord
Kooli kodukord (kinnitatud 09.06.2015)
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018 õa