Lepatriinu

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Aiarühm (täielik keelekümblus)

Lahtiolekuaeg

7:00-19:00

Valverühm

Lepatriinu 7.00-19.00

Õpetajad

Hetili Hantsom (õpetaja)
Elli Tanija (õpetaja)

Cärolin Saluste (abiõpetaja)

Rühma telefon

nr 58556305

Päevakava

7.00- 19.00 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues,  
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused. 

Huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga. 

7.00– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.30 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

17.00 – 19.00  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega