Koosolekud

Hoolekogu koosolekud

31.08.2022 koosoleku protokoll
13.12.2022 koosoleku protokoll
16.01.2023 koosoleku protokoll

Hoolekogu koosolek 04.05.2023
Päevakord:
1. Lasteaia kodukorrale arvamuse andmine
2. Lasteaia lõpupeo pildistamise korraldusest
3. Lapsevanemate seas läbiviidud rahuloluküsitluse tulemuste tutvustus
4. Kogupäevakool-lasteaia kontseptsioonile arvamuse andmine
5. Direktori ülevaade laste ohutuse ja heaolu tagamisest õppeaastal 2022/2023
6. Hoolekogu osalemisest perepäeval 08.06.2023