Kool

Eva Järv

A  klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Krista Kalmus

B  klassi klassijuhataja. Ajalugu, eesti keel ja kirjandus ning bioloogia aineõpetaja.

Marika Vinni

C klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja. Inglise keel aineõpetaja

Kati Lepp

D klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Merit Liivo

I klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Angela Mölder

E klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja. Meediaringi juhendaja.

Marika Torn

F klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Katrin Tammsalu

G klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Rauno Põld

H klassi klassijuhataja. Õpilasuurimuse alused, keemia, matemaatika ja eesti keele aineõpetaja

Minni Kaju

loovterapeut

Katrin Kaasik

tegevusterapeut

Vladislava Oleinik

füsioterapeut

Anett Kroon

HEV õpilaste õppe koordineerija ja pikapäevarühma õpetaja

Aljona Iljina

Pikapäevarühma õpetaja

Jane Kõrts

ajalugu, ühiskonnaõpetuse ja inglise keele õpetaja

Erge Loorits

kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja

Imre Vijard

matemaatika ja füüsika õpetaja ning IT-juht

Jelena Kuprina

vene keele õpetaja

Katrin Geraštšenko

valikaine „muusikateraapia“ õpetaja

Kristiina Leoke

kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja.

Lia Uppin

muusikaõpetaja ja huvijuhi tööülesannete täitja. Klaveritundide õpetaja.

Pille Kaseoja

loodusõpetuse, inimeseõpetuse ja geograafiaõpetaja

  • pille.kaseoja@laagnakool.ee

Mattias Metsalu

tööõpetuseõpetaja

  • mattias.metsalu@laagnakool.ee

Riina Vaas

näiteringi juhendaja

Žanna Verhovskaja

tervishoiutöötaja

Cätlin Sutt

A klassi abiõpetaja

Kaarin Budõlin

B klassi abiõpetaja. Käsitööpesa juhendaja.

Tiit Lastik

abiõpetaja. Kokandusringi ja soome keele ringi juhendaja.

Eva Toompuu

D klassi abiõpetaja

Merle Koger

E klassi abiõpetaja. Raamatupesa juhendaja.

Kaari Pulst

F klassi abiõpetaja. Raamatupesa juhendaja.

Tairi Tali

F klassi abiõpetaja

Grete Allandi

I klassi abiõpetaja

Caren Lond

abiõpetaja H klassis

Samuel Hipponen

abiõpetaja H klassis

Cathy Keso

abiõpetaja G klassis

Maie Põiklik

raamatukoguhoidja. Raamatupesa juhendaja.

Annelii Põld

õpetaja abi köögis

Elina Vilu

õpetaja abi toimetuleku alal

  • elina.vilu@laagnakool.ee