Kool

Eva Järv

A  klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Pille Kaseoja

B klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Marika Vinni

C klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja. Inglise keel aineõpetaja

Regina Hansen

D klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Angela Mölder

E klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja. Meediaringi juhendaja.

Marika Torn

F klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Katrin Tammsalu

G klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Denis Maksimenko

H klassi klassijuhataja ja aineõpetaja

Grete Allandi

I klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Kati Lepp

K klassi klassiõpetaja ja klassijuhataja

Krista Kalmus

B klassi abiõpetaja

Polina Slepova

loovterapeut

Kadri Kivipõld

logopeed

Vladislava Oleinik

füsioterapeut

Pille Karp

füsioterapeut

Erge Loorits

kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja

Marii Selberg

eripedagoog

Antonina Juhkam

haridustehnoloog

Imre Vijard

matemaatika ja füüsika õpetaja ning IT-juht

Anett Kroon

sotsiaalpedagoog (lisaks täidab HEVKO ülesandeid)

Katrin Geraštšenko

valikaine „muusikateraapia“ õpetaja

Kristiina Leoke

kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja

Lia Uppin

muusikaõpetaja

Alina Dragun

vene keele õpetaja

Christel Strömberg

inglise keele õpetaja

Elena Grib

Loodusainete ja matemaatika õpetaja

Mattias Metsalu

tööõpetuseõpetaja

Toomas Tanne

toimetuleku õpilaste tööõppe õpetaja

Eda Saulin

matemaatikaõpetaja

Aljona Iljina

A klassi abiõpetaja ja pikapäevarühma koordinaator

Žanna Verhovskaja

tervishoiutöötaja

Cätlin Sutt

eripedagoog

Kaarin Budõlin

K klassi abiõpetaja.

Kerli Vint

C klassi abiõpetaja

Eva Toompuu

D klassi abiõpetaja

Kaari Pulst

huvijuht

Caren Lond

K klassi abiõpetaja

Samuel Hipponen

H klassi abiõpetaja

Ivika Tammekun

H klassi abiõpetaja

Cathy Keso

A klassi abiõpetaja

Maie Põiklik

raamatukoguhoidja.

Olga Kosjakova

abiõpetaja toimetuleku alal

Elina Vilu

D klassi abiõpetaja

Jüri Lootus

E klassi abiõpetaja

Merje Mäesalu

I klassi abiõpetaja

Anu Orasi

E klassi abiõpetaja

Nadežda Tome

I klassi abiõpetaja

Kaidi Koppel

A klassi abiõpetaja