Kool

Merilin Riisoja

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Pille Kaseoja

klassiõpetaja ja klassijuhataja (lapsehooldus puhkusel)

Merit Liivo

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Tiina Larionova

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Marika Vinni

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Aivar Kõre

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Erge Loorits

kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja

Lia Uppin

muusikaõpetaja ja huvijuhi tööülesannete täitja

Elena Grib

keemia ja vene keel õpetaja ning abiõpetaja

Kristiina Leoke

kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja

Katrin Geraštšenko

valikaine „Muusikateraapia“ õpetaja

Imre Vijard

matemaatika ja füüsika õpetaja ning IT-juht

Anett Kroon

pikapäevarühma õpetaja

Angela Mölder

pikapäevarühma õpetaja

Krista Kalmus

klassiõpetaja ja klassijuhataja

Kai Klesment

abiõpetaja

Olga Kukk

abiõpetaja

Maike Kull

abiõpetaja

Merle Koger

abiõpetaja

Evi Kaldmäe

abiõpetaja

Merje Mäesalu

abiõpetaja

Kaarin Budõlin

abiõpetaja

Merike Oper

abiõpetaja

Marika Torn

abiõpetaja

Riina Vaas

näiteringi juht