Tervisedendus

Alates 01.06.2006 kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Alates 23.08.2011 kuulume Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.