Segasumma

Rühmaliik

Sobitusrühm

Lahtiolekuaeg

07:30-18:00

Valverühm

Sipelgapesa 07:00 – 07:30; 18:00 – 19:00

Õpetajad

Silvi Nugis
Beatrisa Goferman
Beatrisa Goferman (eripedagoog)
Külli Kilvits (abiõpetaja)
Anne Ruus (õpetaja abi)

Päevakava

7.30 – 8.30            Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, laste mäng.
8.30 – 9.00            Hommikusöök
9.00 – 12.30          Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.30 – 13.00        Lõunasöök
13.00 – 15.00        Puhkeaeg
15.00 – 15.30        Mängulised tegevused, individuaalsed/alarühma tegevused lastega
15.30 – 16.00        Õhtuoode
16.00 – 18.00        Laste mäng toas/õues, individuaalsed/alarühma tegevused lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.