Segasumma

Rühmaliik

Tasandusrühm

Lahtiolekuaeg

07:30-18:00

Valverühm

Sipelgapesa 07:00 – 07:30; 18:00 – 19:00

Õpetajad

Silvi Nugis
vakantne koht

Beatrisa Goferman (eripedagoog)
Külli Kilvits (abiõpetaja)
Anne Ruus (õpetaja abi)

Päevakava

7.30 – 8.30     Laste vastuvõtt, individuaalne töö lastega, laste mäng. Infovahetus lastevanematega.
8.30 – 9.00     Hommikusöök
9.00 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.30 Mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 – 18.00 Laste mäng toas/õues, individuaalne töö lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.