Huviringid 2023/2024 õa.

Huviringi tutvustus Toimumisaeg Juhendaja nimi / kontakt Ruum 

Meisterdamisring  

 

Huviringis saavad lapsed joonistada, maalida ja meisterdada kasutades taaskasutatavaid materjale ning tutvuvad erinevate tehnikatega. Seome pärandkultuuri ja tänapäeva tegemised. Tegevuste käigus areneb fantaasia, loovus, meeskonnatöö oskus, peenmotoorika. 

Esmaspäev kell 15.05-15.45  

 

 

Teisipäev kell 14.10-14.50  

  

 

Kolmapäev kell 15.05-15.45  

Elina Vilu  elina.vilu@laagnakool.ee 

 

  

Kati Lepp  kati.lepp@laagnakool.ee  

 

  

Kaarin Budõlin  kaarin.budolin@laagnakool.ee 

A109 

 

  

A225  

 

  

A109 

Loodus- ja teadusring 

 

Loodus- ja teadusring on mõeldud lastele, kes tahavad läbi mängude ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastused erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Teadusringis õpib laps enda ümber olevat maailma paremini tundma, mitmesuguseid nähtusi seletama ja probleemidele teaduslikult lähenema. Teadusring on koht, kus õpilased saavad ennast tunda väikeste teadlastena. Koos avastatakse, kuidas põnev maailm meie ümber töötab.  

Reede kell 13.20-14.00 / 14.10-14.50  Elena Grib  elena.grib@laagnakool.ee   A105 

Kandle- ja pillimäng  

 

Kandle- ja pillimängu eesmärgiks on õpilastele anda võimalus tegeleda muusikaga grupis, leida rõõmu esimestest oskustest kandlemängus ning pillide meisterdamises. Ringis teeme tutvust väikekandlega, lihtsamate pillidega (ukulele), vahvate rütmi- ja löökpillidega ning meisterdame erinevatest materjalidest ise huvitavaid instrumente. Väljendame ennast loovalt muusika saatel ja teeme ise muusikat.  

Neljapäev kell 14.10-14.50  Katrin Geraštšenko  katrin.gerastsenko@laagnakool.ee   Saal 

Muusikaring  

 

Eesmärgiks on anda õpilastele võimalus tegeleda muusikaga, leida rõõmu koos musitseerimisest, koos laulmisest ja ühisest liikumisest. Laulame, mängime saateks rütmipille, improviseerime, mängime laulumänge. Õpime kuulama kaaslasi ning nendega arvestama. 

Kolmapäev kell 14.10-14.50 / reede kell 12.30-13.10  

Lia Uppin  lia.uppin@laagnakool.ee  

Asendab Katrin Geraštšenko

Saal 

Raamatupesa  

 

“Raamatupesa” on äraütlemata tore ja kasulik vabaaja tegevus. Seal saab tutvuda nii tuntud lasteraamatutega kui ka täiesti uute teostega. Loodame, et “Raamatupesa” motiveerib õpilasi rohkem raamatuid lugema. Samuti annab see õpilastele võimaluse mõelda ise välja huvitavaid jutukesi, luuletusi. Lapsed saavad jutustada piltide järgi või hoopis oma mõtteid joonistades edasi anda. Sellega areneb esinemisjulgus ja kuulamisoskus.  

Teisipäev  kell 14.10-14.50 -Krista Kalmus ja Maie Põiklik / neljapäev 14.10-14.50 – Krista Kalmus 

Krista Kalmus  krista.kalmus@laagnakool.ee  

 

Maie Põiklik  maie.poiklik@laagnakool.ee  

A112 

  

 

Raamatupesa 

 

Raamatupesa eesmärk on toetada toimetulekuõppel õppivate õpilaste arengut mitmekülgse kirjandusmaailma toel. Aidata kaasa laste lugemisharjumuse väljakujunemisele, tutvustada neile häid lasteraamatuid ja näidata illustraatorite mitmekülgset tööd. Huviringitegevuse käigus toetame erinevaid oskuseid: kuulamine, keskendumine, tähelepanelikkus, arutlemine, kaaslasega arvestamine, enda seisukoha väljendamine, viisakus, loovus, fantaasia, aktiivsus, raamatute austamine.  

Kolmapäev kell 15.05-15:45 / neljapäev kell 14.10-14.50  Marika Torn  marika.torn@laagnakool.ee  

A214 

 

 

Meediaring  

 

Meediaringi eesmärk on tutvustada õpilastele ajakirjanduse olemust ning pakkuda eneseväljendamise võimalust. Õpime kirjutama uudiseid, pildi- ja tekstitöötlust ning kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi ristsõnade jm koostamiseks. Proovime kätt ajalehe kujundamisel, toimetamisel ja väljaandmisel. Viime läbi intervjuusid ja küsitlusi. Kaks korda õppeaastas valmib meediaringi poolt kooli ajaleht Laagna Tahvel. 

Kolmapäev 14.10-14.50  Angela Mölder  angela.molder@laagnakool.ee   A210 

Mänguring 

 

Mänguringis tutvume erinevate mänguliikidega: õppemängud, mõistatamismängud, võistlusmängud, süžeelis- rollilised mängud, peitmis- ja otsimismängud, lavastusmängud, pandimängud, liikumismängud, fantaasiamängud. Arendame loovust, mõtleme mänge ise välja. Õpime mängima erinevaid mänge ja mänge teistele õpetama.   

Teisipäev 13.20-14.00  Kati Lepp  kati.lepp@laagnakool.ee  A225  

Mõttemängude huviring 

 

Teeme tutvust  64 ruudulise (vene) kabega. Õpime kabemängu reegleid, võimaluste nägemist kombinatsioonide tekitamiseks ja nende kasutamist.  Tutvustame ka Jaapani mängu Gomoku ning mängime Scrabblet, mis arendab keeletaju ja loomingulisust. Huvi korral mängime ka vahete-vahel malet. Huviringi eesmärk on huvi tekitamine mõtlemist vajava mängu vastu. Arendada iga õpilase arengut läbi mõtlemise, püsivuse, hoolivuse, iseseisva töö oskuse, koostöö, vastase austamise ja enesevalitsemise. 

Esmaspäev kell 14.10-14.50 / kolmapäev kell 13.20-14.00  Merje Mäesalu  merje.maesalu@laagnakool.ee   A114