Õpilasesinduse e-post:

Dominic Kurašinõpilasesinduse president
Maksim Kutsõpilasesinduse asepresident
Kerli Vintprotokollija
Marta Luisa Linkõpilasesinduse esindaja hoolekogus
Maario Rea TÕK klasside esindaja
Carl Felix Pingas
Aurelia Selliov
Reelika Tappo
Lele Kaljola
Christiano Aifa
Rain Reismaa