Kärt-Triin Laagus

Protokollija
Liikumisõpetaja

 • kart-triin.laagus@laagnakool.ee

Marika Vinni

Klassiõpetaja ja klassijuhataja

 • marika.vinni@laagnakool.ee

Katrin Geraštšenko

Muusikaõpetaja

 • katrin.gerastsenko@laagnakool.ee

Elena Grib

Aineõpetaja

 • elena.grib@laagnakool.ee

Margit Juudas

Füsioterapeut

 • margit.juudas@laagnakool.ee

Kristiina Leoke

Kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja

 • kristiina.leoke@laagnakool.ee

Erge Loorits

Kehalise kasvatuse õpetaja

 • erge.loorits@laagnakool.ee

Nelli Purge

Lasteaia õppejuht

 • nelli.purge@laagnakool.ee

Merle Treksler

Lasteaiaõpetaja

 • merle.treksler@laagnakool.ee

Žanna Verhovskaja

Tervishoiutöötaja

 • zanna.verhovskaja@laagnakool.ee

Kaire Ladoga

Personalijuht

 • kaire.ladoga@laagnakool.ee