Tervisenõukogu koosseis
Minni Kaju
Tervisenõukogu juht
Loovterapeut
Marika Vinni
Protokollija
Klassiõpetaja ja klassijuhataja
Katrin Geraštšenko
Muusikaõpetaja
Marika Torn
Klassiõpetaja ja abiõpetaja
Margit Juudas
Füsioterapeut
Kristiina Leoke
Kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja
Erge Loorits
Kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja
Nelli Purge
Lasteaia õppejuht
Merle Treksler
Lasteaiaõpetaja
Žanna Verhovskaja
Tervishoiutöötaja
Silvi Nugis
Lasteaiaõpetaja
Merle Koger
Abiõpetaja
Vladislava Oleinik
füsioterapeut
Arved Paurman
ujumisõpetaja