Tervisenõukogu koosseis
Aivar Kõre
Tervisenõukogu juht
Klassiõpetaja ja klassijuhataja
Marika Vinni
Protokollija
Klassiõpetaja ja klassijuhataja
Katrin Geraštšenko
Muusikaõpetaja
Maike Kull
Abiõpetaja
Minni Kaju
Loovterapeut
Kristiina Leoke
Kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja
Erge Loorits
Kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja
Nelli Purge
Lasteaia õppejuht
Merle Treksler
Lasteaiaõpetaja
Žanna Verhovskaja
Tervishoiutöötaja
Merle Koger
Abiõpetaja
Liina Pruuli