Tervisenõukogu koosseis
Marika Vinni
Protokollija
Klassiõpetaja ja klassijuhataja
Katrin Geraštšenko
Muusikaõpetaja
Elena Grib
Aineõpetaja, tervisenõukogu juht
Margit Juudas
Füsioterapeut
Kristiina Leoke
Kunsti, käsitöö, tööõpetuse ja kodunduse õpetaja
Erge Loorits
Kehalise kasvatuse ja ravivõimlemistundide õpetaja
Nelli Purge
Lasteaia õppejuht
Merle Treksler
Lasteaiaõpetaja
Žanna Verhovskaja
Tervishoiutöötaja
Silvi Nugis
Lasteaiaõpetaja
Vladislava Oleinik
Füsioterapeut
Kaari Pulst
Huvijuht
Denis Maksimenko
Liikumisõpetaja
Kaire Ladoga
Personalijuht