Sipelgapesa

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Aiarühm

Lahtiolekuaeg

7:30-18:00

Valverühm

Lepatriinu 7:00-7:30, 17:30-19:00

Õpetajad

Merle Treksler (õpetaja)
Merike Oper (õpetaja)

Pille Juur (abiõpetaja)

Rühma telefon

nr 58869928

Päevakava

7.30- 18.00 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues, 
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused.

    Huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga.

7.30– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.30 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

16.30 – 18.00  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega