Üldinfo

 

Tallinna Laagna Lasteaed – Põhikool  –  terve  ja turvaline haridusasutus

Põhieesmärgid:

 • Tõuseb  laste, õpilaste, lastevanemate ja personali tervisealane teadlikkus
 • Lapsed,  õpilased,  lastevanemad ja personal tarbivad  tasakaalustatud ja mitmekesist toitu
 • Lapsed,  õpilased,  lastevanemad ja personal liigub aktiivselt
 • Areneb  füüsilist ja vaimset tervist toetav keskkond
 • Tõuseb keskkonnateadlikkus

Meie põhiväärtused on:

 • võimalusterohkus – pakume võimalusi erinevate tervistavate tegevuste läbiviimiseks (liikumine, ujumine, tervislik toitumine, aktiivne puhkus – spordipäevad, südamenädal; konsultatsioonid ravivõimlemisinstruktorite ja füsioterapeutidega )
 • avatus – oleme avatud uutele ideedele, huvitavatele ja tervistavatele tegevustele, koostööle kõigi huvigruppidega
 • hoolivus ja usaldusväärsus – hoolime väikeste ja suurte tervisest ning oleme usaldusväärsed oma töös.

Fookuspunktid sellel aastal:

 • Töötajate ja laste vaimne tervis
 • Toitumine
 • Liikumine