Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Üheskoos iga päevaga paremaks

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kooliosa on mõeldud erivajadustega lastele ning lasteaiaosa nii tava- kui ka erivajadustega lastele. Meie õppekeeleks on eesti keel. Lisaks üldrühmadele lasteaias on loodud kaasaegsed ja head õpitingimused liikumis-, kõne- ja liitpuudega lastele nii koolis kui ka lasteaias. Koolis on 6 liitklassi ja lasteaias 3 üld- ning 5 erirühma. Õpetajaid aitavad Euroopa Noored Eesti Büroo kaudu Eestis töötavad vabatahtlikud ja asendusteenistuja.

Vastuvõtu info

Avalduste vormid

Vabad töökohad

Värsked uudised