Mesipuu

Rühmaliik

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Lahtiolekuaeg

7:30-18:00

Valverühm

Segasumma 7.00-7.30, 18.00-19.00

Õpetajad

Anita Veltmander
Krista Kalberg (eripedagoog)
Kaarin Budõlin (abiõpetaja)
Andra Gerberson (abiõpetaja)

Päevakava

7.30 – 8.30     Laste vastuvõtt, individuaalne töö lastega, laste mäng. Infovahetus lastevanematega.
8.30 – 9.00    Hommikusöök
9.00 – 12.00   Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.30 Mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 – 18.00 Laste mäng toas/õues, individuaalne töö lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.