Mesipuu

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Lahtiolekuaeg

7:30-17:30

Valverühm

Lepatriinu 7.00-7.30, 17.30-19.00

Õpetajad

Aikul Mirzayeva (õpetaja)
Anita Juga (eripedagoog)
Nele Saarniit (abiõpetaja)
Olga Obabko (õpetaja abi)

Rühma telefon

nr 53845652

Päevakava

7.30- 17.30 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues,  
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused. 

Tugi-ja huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga. 

7.30– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.30 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

16.30 – 17.30  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega