Aasta prioriteedid

Prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA MEESKONNATÖÖ
Õppekasvatustöös on kasutusel innovaatiline lapse loovuse ja ettevõtlikkuse toetamisel põhinev lõimitud (projekt)õpe koostöös erinevate huvigruppidega.