Aasta prioriteedid

Prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA MEESKONNATÖÖ
Õppe- ja kasvatustöös on kasutusel looduse ja keskkonnahoiu toetamisel põhinev lõimitud õpe, koostöös erinevate huvigruppidega.