Aasta prioriteedid

Prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:
LIIKUMINE, LÕIMITUD ÕPE JA MEESKONNATÖÖ
Õppekasvatustöös on kasutusel innovaatiline lapse tervise ja loovuse toetamisel põhinev lõimitud õpe koostöös erinevate huvigruppidega.