Aasta prioriteedid

Prioriteet lasteaia õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA MEESKONNATÖÖ
Õppekasvatustöös on kasutusel innovaatilistel lähenemistel põhinev lõimitud õpe koostöös erinevate huvigruppidega.