Vabad töökohad2018-09-07T00:51:57+00:00

Vabad töökohad

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool (asukoha aadress P. Pinna 15, 13615 Tallinn)

Kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • psühholoogi ametikohale (1,0) koolis/lasteaias
  • sotsiaalpedagoogi ametikohale (0,5) koolis

Võtab tööle:

  • õpetaja abi ametikohale (1,0) lasteaia erirühma
  • koristaja ametikohale (1,0)

Sooviavaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 20. septembriks 2018 e-posti aadressil info@laagnakool.ee. Lisateave tel. 5669 2987, 523 2741