Vabad töökohad

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

ootab oma meeskonda

KOOLI:

 • klassiõpetajat erivajadustega õpilaste liitklassi 1,0 kohta (asenduskoht)
 • logopeedi 1,0 kohta
 • eripedagoogi 1,0 kohta
 • psühholoogi 0,5 kohta
 • haridustehnoloogi 0,5 kohta
 • õppejuht-spetsialist / õppejuht-arendusjuhti 1,0 kohta
 • tegevusterapeuti 0,5 kohta

LASTEAEDA:

 • lasteaiaõpetajat tasandusrühma 1,0 kohta
 • lasteaiaõpetajat pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma 2,0 kohta
 • lasteaiaõpetajat kehapuudega laste rühma 1,0 kohta
 • lasteaiaõpetajat keelekümblusrühma osalise koormusega
 • eripedagoogi tasandusrühma 1,0 kohta
 • logopeedi 2,0 kohta
 • liikumisõpetaja 0,75 kohta
 • abiõpetaja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma 1,0 kohta

Oled sobiv kandidaat, kui vastad kvalifikatsiooninõuetele (võib olla omandamisel), sul on head erialased teadmised ja oskused, oled huvitatud lapse arengust, oled sõbralik, rõõmsameelne ja koostöövalmis. Tule kohale ja tutvu personaalse pakkumusega! Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 26.08.2019 e-aadressil info@laagnakool.ee, tel 5669 2987