Vabad töökohad

Otsime lasteaeda järgmisi töötajaid:

 • Lasteaiaõpetaja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma (1,0) ametikohta
 • Lasteaiaõpetaja tasandusrühma (1,0) ametikohta
 • Lasteaiaõpetaja keelekümblus rühma (1,0) ametikohta
 • Logopeed tasandusrühma 1,0 kohta
 • Õpetaja abi üldrühma (1,0) ametikohta

Kandideerija sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 15. detsembriks 2019 e-posti aadressil info@laagnakool.ee

Tööle asumine esimesel võimalusel, lisateavet saab tel. 5669 2987, 523 2741

Otsime kooli järgmisi töötajaid:

 • Sekretär-juhiabi (1,0) ametikohta
 • Pikapäevarühma õpetaja (1,0) ametikohta
 • Logopeed (2,0) ametikohta
 • Eripedagoog (1,0) ametikohta
 • Psühholoog (0,5) ametikohta
 • Sotsiaalpedagoog (0,5) ametikohta
 • Klassiõpetaja erivajadustega õpilaste liitklassi (1,0) ametikohta (asenduskoht)
 • Abiõpetaja (1,0) ametikohta

Kandideerija sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 15. detsembriks 2019 e-posti aadressil

info@laagnakool.ee

Tööle asumine esimesel võimalusel, lisateavet saab tel. 5669 2987, 523 2741