Vabad töökohad

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

ootab oma meeskonda

KOOLI:

 • klassiõpetajat erivajadustega õpilaste liitklassi 1,0 kohta (asenduskoht)
 • logopeedi 1,0 kohta
 • eripedagoogi 1,0 kohta
 • aineõpetajat (üldõpetus, arvutiõpetus) 0,5 kohta
 • psühholoogi 0,5 kohta
 • sotsiaalpedagoogi 1,0 kohta
 • haridustehnoloogi 0,5 kohta
 • projektijuhti 0,5 kohta
 • õppejuhti 0,5 kohta
 • arendusjuhti 0,5 kohta
 • tegevusterapeuti 0,5 kohta
 • loovterapeuti 0,5 (tantsu –ja liikumisteraapia suunal liikumispuudega õpilastele)

LASTEAEDA:

 • lasteaiaõpetajat tasandusrühma 1,0 kohta
 • eripedagoogi tasandusrühma 1,0 kohta
 • logopeedi 2,0 kohta
 • ujumisõpetajat 1,0 kohta

Kandideerimisavaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 14.06.2019 e-aadressil info@laagnakool.ee, tel 632 2681, 5232741.