Vabad töökohad

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

ootab oma meeskonda

KOOLI:

 • Klassiõpetaja erivajadustega õpilaste liitklassi 1,0
 • Klassiõpetaja erivajadustega õpilaste liitklassi 1,0 (lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendaja),
 • Logopeed 1,0
 • Eripedagoog 1,0
 • Pikapäevarühma õpetaja 1,5
 • Aineõpetaja (füüsika ja matemaatika) 0,3
 • Aineõpetaja (keemia, bioloogia, vene keel) 0,5
 • Psühholoog 0,5
 • Sotsiaalpedagoog 1,0
 • Haridustehnoloog 0,5
 • Projektijuht 0,5
 • Õppejuht 0,5
 • Arendusjuht 0,5
 • Tegevusterapeut 0,5
 • Loovterapeut 0,5 (tantsu- ja liikumisteraapia suunal)
 • Abiõpetaja 2,0

LASTEAEDA:

 • Lasteaiaõpetajat tasandusrühma 1,0
 • Eripedagoog tasandusrühma 1,0
 • Liikumisõpetajat 1,0 (ajutiselt äraoleva õpetaja asemele)

Kandideerimisavaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 20.05.2019 e-aadressil info@laagnakool.ee, tel 632 2681, 5232741.