Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus. Meie eesmärgiks on aidata kaasa koolielu korraldamisele, korraldada üritusi ja seista õpilaste huvide eest.