Vabatahtlike tegevus rikastab ja mitmekesistab meie töid ja tegemisi, nendega suhtlemine avardab meie maailmapilti ja parandab keeleoskust. Meie tublid vabatahtlikud pakuvad lastele palju uusi teadmisi ja oskusi, koos tehakse ka käsitööd ja õpitakse muusikat. Oleme väga tänulikud vabatahtlikele nende abi eest. Omalt poolt anname neile võimaluse ennast arendada ja kogemusi saada, pakume tuge kodust kaugel hakkama saamisel, aitame tutvuda eesti kultuuri ja kommetega.

Erasmus+ ja solidaarsus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Rahastatakse noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte. Programm on alguse saanud 1988. aastal toonaste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt sooviga rahastada noorte rahvusvahelist koostööd väljaspool formaalset haridussüsteemi. Aastatega on programmi sisu ja vorm mitmeti edasi arenenud. Infot programmi kohta leiad siit: https://euroopanoored.eu/

Programmi eesmärkideks on:

  • Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt.
  • Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus.
  • Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.
  • Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse.
  • Toetada koostööd noortevaldkonnas Euroopas.

Programmi igapäevast tegevust koordineerivad kõikides programmiriikides Erasmus+ rahvuslikud bürood (Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus) ja Euroopa Komisjon.

Tol ajal Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu oli meie koolis 2014/2015 õa kaks vabatahtlikku Saksamaalt ja Prantsusmaalt, kes töötasid kooli poolel ja Siilikese rühmas. Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu oli 2014/2015 õa üks vabatahtlik Armeeniast, kes töötas kooli poolel. http://euroopa.noored.ee/evs Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu oli meie koolis 2015/2016 õa üks vabatahtlik Saksamaalt, kes töötas kooli poolel.

Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu oli 2015/2016 õa üks vabatahtlik Saksamaalt ja üks Ukrainast, kes töötasid kooli poolel ja Siilikese rühmas. http://euroopa.noored.ee/evs 2016/2017 õa töötasid meie koolis Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi (EVT) projektide kaudu üks vabatahtlik Boliiviast, kes töötas kooli poolel. Euroopa Noored Eesti büroo MTÜ ESTYES EVS teenistuse kaudu oli üks vabatahtlik Saksamaalt ja üks Austriast, kes töötasid kooli poolel ja Siilikese rühmas. http://euroopa.noored.ee/evs

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

Loodi 1991. aastal ja on üks esimesi organisatsioone Eestis, mis tegeleb kultuuri- ja noortevahetustega.

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimine, et pakkuda võimalust kõigile 14–99-aastastele oma silmaringi laiendada ning avastada ennast ja maailma enda ümber läbi vabatahtliku teenistuse.

Meie eesmärgid laiemalt:

  • Arendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel.
  • Edendada noorte vahelist suhtlust üle maailma.
  • Anda noortele võimalus koos elada ja töötada, üksteiselt õppida, tutvuda erinevate kultuuridega, laiendada oma silmaringi,ehitada silda erinevate rahvuste ja kultuuride vahele.
  • Noorte vabatahtlik tegevus: isiklik areng, enese proovile panek, meeskonda kuulumine, staatus, tunnustus, vajalik olemine, erinevad koolitused, uued sõbrad, suurem sotsiaalne võrgustik, reisimisvõimalused, keeleoskuse parandamine.
  • Globaliseeruvas maailmas noortele maailmahariduse propageerimine.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja kaasa lüüa vabatahtlikuna projektides nii nende enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire.

2023/2024. õ.-a. on meie majas Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik Leonie Saksamaalt.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool ja EstYES on koostööd teinud juba 11 aastat. Tänu sellele oli ka 2017/18. õa meie majas 2 vabatahtlikku. Daria Kharytska Ukrainast töötas Siilikese rühmas ja Antonia Gemke Saksamaalt tegeles kooliõpilastega. ‘

2020/21 õppeaastal töötas Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks kaks vabatahtlikku. Philo on pärit Prantsusmaalt ja Mara kodu on Saksamaal.

Philo

My name is Philo and I come from France. I’m doing a 9 month volunteering project here in Laagna Lasteaed-Põhikool.  I chose to work here because I wanted to do something useful.
I’ve always admired people working with children with special needs.
Having autistic people in my family, I know how hard it can be for them to access proper education and how a school like this one can change everything for them.
I really want to take advantage of my education, vulture and autistic background to share as much as I can with the children and of course, I want to learn with them and from them.

Mara 

My name is Mara and I’m 18 years old. My hometown is in southern Germany. I will be volunteering in the Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool fot a 9 months.

Why did I chose this school?
In my past I had a lot of fun working with disabled people. My first internship was in a special school for mentally handicapped children.  The work there filled me very much and I knew for the future I wanted to go in this direction.
Also during my school time I had more possibilities to use art and work with disabled people in a project. So I was able to combine two things that I like. We painted with watercolours and clay, mixed with art therapy.
When I saw Laagna school at the EstYes website, I immediately found it appropriate for me. I see many opportunities here that will help me to move forward in my life.  I am curious to learn more about how to deal with disabled people and to get involvved with art, for example in a future project.

2021/22 õppeaastal töötab meiega üks vabatahtlik.