Liikuma Kutsuv Kool

Meil on rõõm olla Liikuma Kutsuvate Koolide (LKK) seas alates jaanuarist 2021. LKK on haridusuuendusprogramm, mis on sündinud Tartu Ülikooli liikumislabori ja Eesti koolide koostöös ja mille sihiks on kujundada Eestis liikumissõbralik koolikultuur.
Meie kooli LKK meeskond koosneb 14st inimesest, mille hulka kuuluvad esineja/d nii õpetajate, tugispetsialistide ja õpilaste, kui ka juhtkonna ja lastevanemate poolt.  Koos meie proovime aidata lapsi luua tervislikke aktiivseid harjumusi, sest oleme kindlalt veendunud, et teadlikult ja motiveeritult õppides saab õpilane huvid ja oskused, mis hoiavad teda liikumas nii praegu kui tulevikus. Seega loome keskkonda, mis toetaks terve koolipere aktiivset õppimist ja vaba aja veetmist.
LKK võrgustik on suureks abiks, sest hoiab meid pidevalt kursis läbiviidud uuringute ja liikumise normide ning soovitustega. Meie omakorda, kasutades seminaridelt ja koolitustelt saadud häid ideid, proovime tekitada sobilikke tingimusi ja loomulikke harjumusi, et kõik saaksid olla piisavalt liikuvad – seda nii igapäevategevuste käigus kui liikumisharrastuste näol. Meie kooli tundides kasutatakse liikumispause, vahetundides minnakse õue või mängitakse omavahel nutivabas tsoonis. Oleme kasutanud ideid aktiivsete vahetundide ja ainetundide läbiviimiseks, pannud käima sammulugemise võistluse tervele kooliperele, korraldanud omamoodi olümpiamänge ja palju muud.