Klassid2023-09-19T09:32:00+03:00

Klassid

Meie koolis on 2023/24 õppeaastal üheksa klassi:

A klass

Tugeva ühtsustundega 5.klassis õpib 5 õpilast. Õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava. Klassi peale on mitu lemmikteemat – loomad, arvutimaailm ja -mängud, tehnika, raamatud. Igapäevane õppetöö ja  -tegevus on loominguline, huvidega lõimitud ja iga õpilase individuaalset eripära arvestav. Väärib märkimist, et lapsed on väga ettevõtlikud. See väljendub ülekooliliste tegevuste ja sündmuste korraldamises. Me loome ja hoiame sõbralikku õhkkonda. Me täiendame ja toetame üksteist.

Klassiõpetaja ja -juhataja Eva Järv.

B klass

 • 9.klassis õpib 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Pille Kaseoja.

C klass

 • 8.-9.klassis õpib 4 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik ja lihtsustatud õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Marika Vinni
 • Hakkame põhikooli lõpetama ja oleme valmis uuteks väljakutseteks. Meie klassis on tulevane psühholoog, automehhaanik, teadlane, filmide tegija ja kokk, poliitik ja riigikogu liige ning meistersportlane ujumises.

D klass

 • 4.-5.klass õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli riiklik ja lihtsustatud õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Regina Hansen

E klass

 • 2., 3., 6. klassis õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava toimetulekuõpe
 • klassiõpetaja ja -juhataja Angela Mölder

Igale õpilasele on koostatud kõigis ainetes individuaalne õppekava. Õppetundides vahelduvad individuaalsed tegevused rühmatöö ja kordav-kinnistavate õppemängudega. Klassis peame õppetöö korraldamisel oluliseks õpilaste kommunikatiivsete ja sotsiaalsete oskuste arengut ja selle kaudu ühiskonnas toimetulekut. Lisaks ainetundidele toetavad õppetöös lapsi loov-, tegevus- ja muusikateraapia. Võimalusel käime õpilastega huvitavatel õppekäikudel kooli läheduses ja kaugemalgi, liigume värskes õhus ning õpime väljaspool kooli territooriumi.

F klass

 • 7.-9, LÕ.klassis õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava toimetulekuõpe
 • klassiõpetaja ja -juhataja Marika Torn

G klass

 • 7.-8.klassis õpib 3 õpilast.
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Katrin Tammsalu

H klass

 • 6.-7. klassis õpib 3 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli riiklik õppekava
 • klassijuhataja Lia Uppin

I klass

 • 3., 4. klassis õpib 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassiõpetaja ja -juhataja Grete Allandi

K klass

 • 2. LÕK/RÕK klassis õpib 8 õpilast
 • õppetöö aluseks on põhikooli riiklik ja lihtsustatud õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Kati Lepp ning abiõpetajad Kaarin Budõlin ja Elina Vilu

Meie klassis õpib 8 last. Tüdrukuid on kolm, poisse viis. Õpime teises klassis. Tunneme juba numbreid-tähti ja mõni laps loeb päris kenasti. Lisaks ainetundidele toetavad meid õppetöös füsioterapeut, muusikaterapeut, eripedagoog. Meile meeldib väga mängida ja joonistada. Liigume palju värskes õhus, käime matkadel ja õppekäikudel. Oleme koos üks vahva pere!

L klass

 • 1.klassis õpib 6 õpilast.
 • õppetöö alus põhikooli riiklik ja põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Eva Toompuu, abiõpetajad Cathy Keso ja Caren Lond
Pikapäevarühma telefoninumber

Pikapäevarühm 1. korrus: 53 024 287
Pikapäevarühm 2. korrus: 53 818 345