Klassid2024-05-10T08:26:58+03:00

Klassid

Meie koolis on 2023/24 õppeaastal üheksa klassi:

A klass

 • 5.A klassis õpib 5 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja Eva Järv ning abiõpetajad Ivika Tammekun ja Samuel Hipponen

Meie toredas ja sõbraliku õhkkonnaga klassis õpib 5 imelist noort. Eelkõige oleme huvitatud õuevahetunnist ja söögivahetunnist. Samuti on meie lemmikud väljasõidud. Lemmiktunnid on käsitöö ja tehnoloogia, kehaline ja ujumine. Parimaks peame vahetundi! Klassi peale on mitu lemmikteemat – loomad, arvutimaailm ja -mängud, tehnika, raamatulugemine. Igapäevane õppetöö ja  -tegevus on loominguline, huvidega lõimitud ja iga õpilase individuaalset eripära arvestav.

B klass

 • 9.klassis õpib 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Pille Kaseoja ning abiõpetaja Krista Kalmus

C klass

 • 8.-9.klassis õpib 4 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik ja lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Marika Vinni ning abiõpetajad Krista Kalmus ja Nadežda Tome

Hakkame põhikooli lõpetama ja oleme valmis uuteks väljakutseteks. Meie klassis on tulevane psühholoog, automehhaanik, teadlane, filmide tegija ja kokk, poliitik ja riigikogu liige ning meistersportlane ujumises.

D klass

 • 4.-5.klass õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Regina Hansen ning abiõpetaja Kaidi Koppel

E klass

 • 2., 3., 6. klassis õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava toimetulekuõpe
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Angela Mölder ning abiõpetajad  Jüri Lootus ja Anu Orasi

Igale õpilasele on koostatud kõigis ainetes individuaalne õppekava. Õppetundides vahelduvad individuaalsed tegevused rühmatöö ja kordav-kinnistavate õppemängudega. Klassis peame õppetöö korraldamisel oluliseks õpilaste kommunikatiivsete ja sotsiaalsete oskuste arengut ja selle kaudu ühiskonnas toimetulekut. Lisaks ainetundidele toetavad õppetöös lapsi loov-, tegevus- ja muusikateraapia. Võimalusel käime õpilastega huvitavatel õppekäikudel kooli läheduses ja kaugemalgi, liigume värskes õhus ning õpime väljaspool kooli territooriumi.

F klass

 • 7.-9.F/PÕ1, klassis õpib 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava toimetulekuõpe
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Marika Torn ning abiõpetaja Olga Kosjakova

G klass

 • 7.-8. liitklass
 • 3 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassi meeskonda kuulub klassiõpetaja ja –juhataja Katrin Tammsalu

Meie klassis õpib kolm naerusuist ja õpihimulist noort, kellele meeldivad kõikvõimalikud õppemängud. Nii nagu teisteski klassides, on ka meie tundides palju naeru ja lusti. Isegi kui vahel on tuju halb, siis see möödub kiirelt.
Klassi moto: Me ei anna kunagi alla, isegi siis, kui ülesanded on igavad ja tüütud. Tahame saada targaks.

H klass

 • 6.-7. klassis õpib 3 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli riiklik õppekava
 • klassijuhataja Lia Uppin

I klass

 • 3., 4. klassis õpib 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuulub klassiõpetaja ja –juhataja Grete Allandi ning abiõpetaja Merje Mäesalu

K klass

 • 2. LÕK/RÕK klassis õpib 8 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli riiklik ja lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Kati Lepp ning abiõpetajad Kaarin Budõlin ja Elina Vilu

Meie klassis õpib 8 last. Tüdrukuid on kolm, poisse viis. Õpime teises klassis. Tunneme juba numbreid-tähti ja mõni laps loeb päris kenasti. Lisaks ainetundidele toetavad meid õppetöös füsioterapeut, muusikaterapeut, eripedagoog. Meile meeldib väga mängida ja joonistada. Liigume palju värskes õhus, käime matkadel ja õppekäikudel. Oleme koos üks vahva pere!

L klass

 • 1.klassis õpib 6 õpilast.
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik ja põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuulub klassiõpetaja ja –juhataja Eva Toompuu ning abiõpetajad Cathy Keso ja Caren Lond
Pikapäevarühma telefoninumber

Pikapäevarühm 1. korrus: 53 024 287
Pikapäevarühm 2. korrus: 53 024 287