Klassid2020-10-21T12:05:30+03:00

Klassid

Meie koolis on 2020/21 õppeaastal üheksa klassi:

A klass

 • 2.-4. liitklass
 • 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merilin Riisoja, abiõpetajad Merje Mäesalu ja Merike Oper

B klass

 • 6. klass
 •  7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Krista Kalmus, abiõpetajad Kaarin Budõlin ja Tiit Lastik

C klass

 • 7.-9. liitklass
 • 6 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Marika Vinni, abiõpetaja Kai Klesment

D klass

 • 2. klass
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassiõpetaja ja –juhataja Tiina Larionova

E klass

 • noorem toimetulekuõppe klass (3.-6. liitklass)
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merit Liivo, abiõpetaja Merle Koger ja vabatahtlik

F klass

 • vanem toimetulekuõppe klass (7.-9. +LÕ liitklass)
 •  6 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetajad ja –juhatajad Angela Mölder ja Marika Torn, abiõpetajad Angela Mölder, Marika Torn

G klass

 • 4.-6. liitklass
 • 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Katrin Tammsalu ja abiõpetaja Evi Kaldmäe

Meie klassis õpib viis erilist poissi ja tüdrukut, kellele meeldivad kõikvõimalikud õppemängud. Nii nagu teisteski klassides, on ka meie tundides palju naeru ja lusti. Isegi kui vahel on tuju halb, siis see möödub kiirelt.
Klassi moto: Me ei anna kunagi alla, isegi siis, kui ülesanded on igavad ja tüütud. Tahame saada targaks.

H klass

 • 5. klass (RÕK) ja 7.-8. klass (LÕK)
 • 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on ja Põhikooli riiklik õppekava ja Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Rauno Põld ja abiõpetaja Karin Paumer

Meie klassis õpivad koos lihtsustatud ja riikliku õppekavaga seltsimehed, 1 tüdruk ja 4 poissi. Meie koolipäevad on täis aktiivset maailma avastamist, kus naer ja tõsine töö käivad käsikäes. Oleme võtnud sellel aastal eesmärgiks kujuneda üheks kokkuhoidvaks klassiks, kes märkavad üksteist, kuid ei unusta märgata ka ülejäänud koolikaaslasi. Meie ühine kokkulepe on, et igasugune pilkamine, norimine või teise löömine on täiesti lubamatu käitumine, mida märgates me sekkume. Märkame üksteise häid omadusi ning jagame neid häbitundeta ka valjuhäälselt. Üksteist iseloomustades toodi välja palju positiivseid omadusi, millest moodustasime kokkuvõttena ka klassiportree.

I klass

 • 1. klass
 • 5 õpilast
 • Õppetöö alus Põhikooli riiklik- ja lihtsustatud õppekava
 • Klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja – juhtaja Elis Vaher, abiõpetaja Marie Luhamäe ja asendusteenistuja

Meie klassis käivad viis uudishimulikku õpilast, kes alles alustavad oma kooliteed ning koos avastame kõike, mis koolitöö juures on uus ja huvitav. Tundides kasutame mitmeid erinevaid digiõpikuid, interaktiivseid vahendeid ning tööraamatuid. Tundides õpime tihti läbi mängu ja praktiseerimise – siis saame maailma paremini tundma.