Klassid2019-12-21T15:09:53+02:00

Klassid

Meie koolis on seitse liitklassi:

A klass

 • 1.-3. liitklass
 • 8 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merilin Riisoja, abiõpetajad Merje Mäesalu, Elena Grib ja Merike Oper

B klass

 • 4.-7. liitklass
 • 9 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava ja Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Krista Kalmus, abiõpetajad Merike Oper, Kaarin Budõlin ja asendusteenistuja
 • klassi tunniplaan asub SIIN

C klass

 • 6.-8. liitklass
 • 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Marika Vinni, abiõpetajad Kai Klesment

D klass

 • 1.-6. liitklass
 • 7 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Tiina Larionova, abiõpetajad Maike Kull ja Olga Kukk

E klass

 • noorem toimetulekuõppe klass (2.-5. liitklass)
 • 3 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merit Liivo, abiõpetaja Merle Koger ja vabatahtlik

F klass

 • vanem toimetulekuõppe klass (6.-9. liitklass)
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Aivar Kõre, abiõpetaja Marika Torn

G klass

 • lisaõppeklass
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Angela Mölder, abiõpetaja Evi Kaldmäe