Klassid2022-09-20T08:19:17+03:00

Klassid

Meie koolis on 2021/22 õppeaastal üheksa klassi:

A klass

Tugeva ühtsustundega A klassis õpib neli vinget poissi ja üks vahva tüdruk. Klassi peale on mitu lemmikteemat – loomad, arvutimaailm ja -mängud, tehnika, raamatud. Igapäevane õppetöö ja  -tegevus on loominguline, huvidega lõimitud ja iga õpilase individuaalset eripära arvestav. Väärib märkimist, et lapsed on väga ettevõtlikud. See väljendub ülekooliliste tegevuste ja sündmuste korraldamises. Me loome ja hoiame sõbralikku õhkkonda. Me täiendame ja toetame üksteist.

B klass

 • 7. klass
 • 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Pille Kaseoja, abiõpetajad Krista Kalmus ja Kaarin Budõlin

C klass

 • 8.-9. liitklass
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik / lihtsustatud õppekava
 • klassiõpetaja ja –juhataja Marika Vinni
 • abiõpetaja Kerli Vint
 • C klassis on 6 õpilast. Hakkame põhikooli lõpetama ja oleme valmis uuteks väljakutseteks. Meie klassis on tulevane psühholoog, automehhaanik, teadlane, filmide tegija ja kokk, poliitik ja riigikogu liige ning meistersportlane ujumises.

D klass

 • 1. – 3. liitklass
 • 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli riiklik / lihtsustatud õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassimeeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Kati Lepp, abiõpetajad Eva Toompuu ja Caren Lond

E klass

 • noorem toimetulekuõppe klass (1.–7. liitklass)
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja -juhataja Angela Mölder, abiõpetajad Merle Koger ja Elina Vilu ning asendusteenistuja

Nooremas toimetulekuklassis õpib neli liitpuudega õpilast: kaks seitsmendat, üks neljandat ja üks esimest õppeaastat. Lisaks klassiõpetajale annavad olulise panuse laste õppe toetamisel abiõpetajad ja asendusteenistuja. Igale õpilasele on koostatud kõigis ainetes individuaalne õppekava. Õppetundides vahelduvad individuaalsed tegevused rühmatöö ja kordav-kinnistavate õppemängudega. Klassis peame õppetöö korraldamisel oluliseks õpilaste kommunikatiivsete ja sotsiaalsete oskuste arengut ja selle kaudu ühiskonnas toimetulekut. Lisaks ainetundidele toetavad õppetöös lapsi loov-, tegevus- ja muusikateraapia. Sel õppeaastal on taaskord võimalik käia õpilastega huvitavatel õppekäikudel kooli läheduses ja kaugemalgi, liikuda värskes õhus ning õppida väljaspool kooli territooriumi.

F klass

G klass

 • 5.-7. liitklass
 • 4 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassi meeskonda kuulub klassiõpetaja ja –juhataja Katrin Tammsalu ja abiõpetaja Cathy Keso

Meie klassis õpib neli erilist poissi ja tüdrukut, kellele meeldivad kõikvõimalikud õppemängud. Nii nagu teisteski klassides, on ka meie tundides palju naeru ja lusti. Isegi kui vahel on tuju halb, siis see möödub kiirelt. Klassi moto: Me ei anna kunagi alla, isegi siis, kui ülesanded on igavad ja tüütud. Tahame saada targaks.

H klass

 • 4.-6. klass (RÕK)
 • 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on ja Põhikooli riiklik õppekava

I klass

 • klass
 • 4 õpilast
 • Õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • Klassi meeskonda kuuluvad abiõpetaja Grete Allandi, logopeed Kadri Kivipõld.