Klassid

Meie koolis on kuus liitklassi:

A klass

 • 1.-3. liitklass
 • 8 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merilin Tiisler, abiõpetajad Merje Mäesalu, Elena Grib ja Evi Kaldmäe

B klass

 • 4.-5. liitklass
 • 9 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Marika Vinni, abiõpetaja Kai Klesment

C klass

 • 7.-9. liitklass
 • 7 õpilast
 • õppetöö alus Põhikooli riiklik õppekava ja Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Pille Kaseoja, abiõpetajad Krista Kalmus ja Evi Kaldmäe

D klass

 • 2.-6. liitklass
 • 6 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (lihtsustatud õpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Tiina Larionova, abiõpetajad Maike Kull, Olga Kukk ja Evi Kaldmäe

E klass

 • 1.-4. liitklass
 • 3 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Merit Liivo, abiõpetaja Merle Koger ja vabatahtlik

F klass

 • vanem toimetulekuõppe klass (V, VIII ja I lisa-aasta õpilased)
 • 5 õpilast
 • õppetöö aluseks on Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (toimetulekuõpe)
 • klassi meeskonda kuuluvad klassiõpetaja ja –juhataja Aivar Kõre, abiõpetaja Marika Torn ja asendusteenistuja