Aasta prioriteedid

Prioriteet kooli õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA INNOVAATILINE ÕPPETUND
Õppetöösse on põimitud looduse ja keskkonnahoiu temaatika. Kooli õppetöö korraldamisel rakendatakse lõimitud aineõpe põhimõtet.