Aasta prioriteedid2018-09-14T11:33:26+00:00

Aasta prioriteedid

Prioriteet kooli õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA INNOVAATILINE ÕPPETUND
Kooli õppetöösse on juurutatud innovaatilistel lähenemistel põhinev lõimitud õpe koostöös tugispetsialistidega.