Aasta prioriteedid

Prioriteet kooli õppekasvatustöös:
LÕIMITUD ÕPE JA INNOVAATILINE ÕPPETUND
Liikumine, lõimitud õpe ja kujundav hindamine.