Kaisukaru

Rühmaliik

pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.

Lahtiolekuaeg

7:30-18:00

Valverühm

Segasumma 7:00-7:30, 18:00-19:00

Õpetajad

Helje Tamm 
Krista Kalberg (eripedagoog)
Heli-Esterli Ilmjärv (abiõpetaja)
Janne Marton (abiõpetaja)

Päevakava

7.30– 8.30       Laste vastuvõtt, individuaalne töö lastega, laste mäng. Infovahetus lastevanematega.
8.30 – 9.00     Hommikusöök
9.00 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, laste mäng, õues viibimine
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.30 Mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 – 18.00 Laste mäng toas/õues, individuaalne töö lastega, valiktegevused. Laste kojusaatmine ja infovahetus lapsevanematega.