Mõmmik

Õppekeel eesti keel

Rühmaliik

Tasandusrühm

Lahtiolekuaeg

7:30-18:00

Valverühm

Lepatriinu 7:00-7:30, 17:30-19:00

Õpetajad

Olga Bakaltšuk (õpetaja)
Lilia Mätas (õpetaja)

Beatrisa Goferman (eripedagoog)
Kai Eichhorn (kõne arendustegevus)
Irina Ismailova (abiõpetaja)

Rühma telefon

nr 58668427

Päevakava

7.30- 18.00 Õppe- ja kasvatustegevused-  

  • mängulised tegevused toas/õues,  
  • grupi-, alagrupi- ja individuaaltegevused. 

Tugi-ja huvitegevused lõimitud lasteaia päevakavaga. 

7.30– 9.00 Laste vastuvõtt ja infovahetus lastevanematega  

8.30 – 9.00    Hommikusöök 

12.30 – 13.00  Lõunasöök 

13.00 – 15.00 Ettevalmistustoimingud puhkeajaks, puhkeaeg 

15.30 – 16.00  Õhtuoode 

17.00 – 18.00  Laste koju saatmine ja infovahetus lapsevanematega