40. aastat tagasi pandi alus meie asutuse ajaloole- avati Tallinna 155. Lastepäevakodu.
40 aastaga oleme kasvanud Lastepäevakodust Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks. Oleme suure südamega väike kool.
Täna tähistame oma erilise asutuse 40. sünnipäeva!
Eriline aeg on kaasa toonud teistmoodi sünnipäevade tähistamise. Pidasime meiegi pidu koos, ent samas eraldi.
Kõik klassid ja rühmad tähistasid seekord kooli sünnipäeva oma klassi- ja rühmaruumides. Vaadati eelnevalt salvestatud sünnipäevatervitusi, mängiti mänge ja söödi torti.
Täname kõiki, kes on andnud oma panuse meie maja näo kujundamisele! Palju õnne meile kõigile!