Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast. Hetkel riigihankeid plaanis teostada ei ole.