Kooliõpilastel on 3.-11.06.19 õuesõppe periood, mida reguleerib vastav käskkiri. Lisainfo klassijuhatajatelt.

1.06. esinevad kooli näiteringi liikmed Kodulinna majas. Vastutajateks on näiteringijuht Riina Vaas ja huvijuht Lia Uppin.

3.06. toimub kahel õpilasel põhikooli lõpueksam matemaatikas ja teised õpilased lähevad Loodusmuuseumisse projektõppesse „Meeled ja meeleelundid“.

4.06. on õpilastel külas Toomas Prantsibel õuesõppe projektiga „Metallidetektoriga kultuuriväärtuste otsimine“.

5.06. on koolis külas Eesti Võrkpalliliit.

6.06. lähevad õpilased Energia avastuskeskusesse ja osalevad õppeprogrammis „Kliimamuutused“.

7.06. toimub põhikooli lõpueksam inimeseõpetuses, teised õpilased lähevad Maarjamäe lossi, kus osalevad õppeprogrammis „Filmi sisse minek“ ja peale seda piknik.

11.06. on koolis põhikooli lõpetajate pidu ja ühtlasi ka kooliaasta lõpuaktus.

Toomas Prantsibeli projektipileti ja Maarjamäe lossi õppeprogrammi pileti eest tasub kool jõulukontserdilt saadud heategevusrahaga! Kool tänab jõulukontserdil osalejaid ja annetajaid!