Kaitseressursside Ametiga sõlmitud lepingu alusel töötab asendusteenistuja meie koolis 12 kuud. Asendusteenistujad töötavad meie majas alates 06.01. 2014.

Asendusteenistuja tööülesanded on õpilaste toetamine ja abistamine ning vajadusel osalemine heakorratöödes.

 

2022/23 õppeaastal töötab Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks üks vahva asendusteenistuja.