Kuni 29. maini jätkub Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis distantsõpe.

Konsultatsioonid õpilastele toimuvad koolis individuaalselt vastavalt graafikule ja kokkuleppel klassiõpetajaga.
Kohtumistel koolis lähtutakse 2+2 soovitusest ning kasutatakse isikukaitsevahendeid. Kooli meditsiinitöötaja kontrollib kõigi koolis viibijate kehatemperatuuri.

Kooli ei ole lubatud tulla haigusnähtudega inimestel.

Vastavalt lastevanemate soovile lõpetatakse õppeaasta õpilastele ja lastevanematele klassiõpetaja, õpilase ja lapsevanema kohtumisega koolis.

2. juunist kuni 5. juunini saab klassiõpetajaga kokkulepitud ajal välja võtta klassitunnistuse ja koolist ära viia õpilase isiklikud asjad. Samas on võimalik kooli tagastada õpikud ja muud õppevahendid.

Esmaspäeviti, 18. mail, 25. mail ja 1. juunil kell 12-13 toimub toidupakkide väljastamine.